Oost west, thuis best, persoonlijke intake bij jou thuis

Oost west, thuis best, persoonlijke intake bij jou thuis

Oost west, thuis best, persoonlijke intake bij jou thuis

EN NL
NL

Artikel 185 wvw

Die speciale regeling, zoals hierboven beschreven, is te vinden in artikel 185 van de Wegenverkeerswet (WVW). In plaats van dat je na een ongeluk moet bewijzen dat de ander aansprakelijk is, geeft artikel 185 WVW aan dat fietsers en voetgangers dit niet hoeven te doen wanneer zij worden aangereden door een motorrijtuig.

Volgens de wet is de bestuurder van het motorrijtuig altijd aansprakelijk, tenzij de bestuurder overmacht in die situatie kan bewijzen. Ongeacht of men schuld heeft aan de situatie, is de bestuurder dus aansprakelijk voor de schade van de fietser. Hier komt de bescherming voor de fietser en voetganger terug zoals de wetgever deze heeft bedoeld.

Als fietser en voetganger loop je meer risico op zwaarder letsel vanwege de grootte en massa van een motorrijtuig.

Aansprakelijkheid van de bestuurder kan worden uitgesloten indien er sprake is van overmacht. Er is sprake van overmacht als de bestuurder van het motorrijtuig kan bewijzen dat hem/haar geen enkel verwijt valt te maken. Een fout of omstandigheid van een andere weggebruiker moet zo onwaarschijnlijk en onverwacht zijn geweest, dat de bestuurder daarmee geen rekening hoefde te houden. In de praktijk slaagt een beroep op overmacht bijna nooit. De bestuurder van het motorrijtuig is vaak aansprakelijk.

Tegenpartij aansprakelijk stellen bij fietser jonger van 14 jaar

Bij fietsers jonger dan 14 jaar heeft de wetgever een extra beschermde regel opgenomen. Reden hiervoor is omdat het verkeersinzicht van kinderen nog niet goed is ontwikkeld en een gevaarlijke situatie eerder op de loer ligt.

Wanneer er sprake is van een aanrijding tussen een fietser met de leeftijd jonger dan 14 jaar en een bestuurder van een motorrijtuig, dan krijgt de fietser altijd 100% van de schade vergoed en is de bestuurder aansprakelijk. Dit geldt ook wanneer de bestuurder van het motorrijtuig geen schuld heeft aan de aanrijding.

Een uitzondering op deze regel is wanneer de bestuurder kan bewijzen dat de fietser jonger dan 14 jaar de aanrijding opzettelijk heeft veroorzaakt. In de praktijk komt dit zelden voor.

Aanrijding bij fietser vanaf 14 jaar

Bij fietsers van 14 jaar en ouder geldt bij een aanrijding met een gemotoriseerd voertuig dat de bestuurder van een motorrijtuig aansprakelijk is en de schade van de fietser moet vergoeden. Een uitzondering hierop is als er sprake is van overmacht en de bestuurder de overmacht kan bewijzen. In dat geval krijgt de fietser geen schadevergoeding.

Wanneer er sprake is van eigen schuld aan de zijde van de fietser, dan krijgt deze alsnog minstens 50% van zijn schade vergoed. Afhankelijk van de omstandigheden kan dit percentage worden verhoogd tot 100%. Factoren die daarbij onder meer een rol spelen zijn:

  • de ernst van de verkeersfout
  • de ernst van de verwondingen
  • het wel of niet verzekerd zijn van de schade.

 

Schadevergoeding eisen bij fiets ongeluk

Als je de tegenpartij aansprakelijk hebt gesteld en deze aansprakelijkheid is erkend, dan kun je een schadevergoeding eisen. Je kunt de schade rechtstreeks bij de verzekeraar van de tegenpartij claimen.

Of alle schade wordt vergoed, is afhankelijk van de mate van aansprakelijkheid. Voorbeelden van schadeposten die je kunt claimen zijn:

  • zorgkosten bij letsel
  • reiskosten of vervangend vervoer
  • juridische kosten en gemiste inkomsten.

 

Wil je meer informatie of heb je te maken gehad met een aanrijding, neem dan contact op met ons kantoor en wij kunnen je kosteloze juridische bijstand verlenen.

Aanrijding tussen fietsers

Bovenstaande regeling van artikel 185 wvw geldt alleen als je als fietser aangereden door een auto bent. Bij een aanrijding tussen fietsers gelden de algemene aansprakelijkheidsregels van de onrechtmatige daad.

Bent u als fietser aangereden door een ander fietser, dan is de partij die de verkeersfout maakt aansprakelijk voor de schade van de andere fietser.

Let op: Bij een aanrijding tussen fietsers kan er geen beroep gedaan worden op een verplichte verzekeraar. Aansprakelijkheid voor schade bij een ongeluk tussen fietsers valt onder WA- verzekering. Is deze er niet aan de kant van de aansprakelijke partij, dan blijft u met uw letselschade zitten. Vraag daarom na een aanrijding tussen fietsers altijd om de gegevens van de fietsverzekering.

Formulier sluiten

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Formulier sluiten

Letselschade claimen na een fiets ongeluk

De tegenpartij aansprakelijk stellen

Bent u als fietser aangereden? Dan kunt u door ons gratis uw letselschade laten verhalen.